تماس با پشتیبانی : 32055-031

انتقال دامین ارائه دهنده خدمات دامین شما تغییر خواهد یافت ولی اختلالی برای نمایش سایت به وجود نمی آید . با انتقال دامین خود به شبکیه هاست می توانید از کلیه مزایا و خدمات دامین بهره مند شوید طبق قوانین بین المللی در روند انتقال ، دامین یک سال نیز تمدید خواهد شد شبکیه هاست بابت انتقال دامنه هزینه ای دریافت نمی نماید و تنها هزینه تمدید دامین به مدت یکسال مطابق با جدول تعرفه دامین ها اخذ خواهد شد.

 

• نحوه انتقال دامنه از یک Registrar دیگر

• نحوه انتقال دامین ir

• نحوه تغییر Name Server

 دامنه | دامین | Domain | انتقال دامنه | DomainTransfer